fbpx
2020.10.13.
Pénzügyi tudatosság lépésről lépésre

 

A glo­ba­li­zá­ló­dó, szabadverseny által ve­zé­relt vi­lág­ban már-már alap­ké­szség­nek szá­mít a pénz­ügyi mű­velt­ség – las­san alapkompetenciaként te­kin­tünk rá. Ezt a készséget azonban ki kell ­ala­kí­ta­ni, majd fej­lesz­te­ni és ja­ví­ta­ni kell. Nap­ja­ink­ban már nincs olyan or­szág, amely ne tett volna lé­pé­se­ket a pénz­ügyi is­me­re­tek fej­lesz­té­se, bő­ví­té­se terén, azon­ban ezek a lé­pé­sek zöm­mel késve in­dul­tak el.

Miért fontos a pénzügyi műveltség?

A szakirodalom szerint “az egyé­nek, akik ma­gu­ké­nak tud­ják a pénz­ügyi kul­tú­ra ele­me­it, azaz pénz­ügyi­leg mű­vel­tek, vál­lal­ko­zó­ként, me­ne­dzser­ként ja­ví­ta­ni ké­pe­sek a gaz­da­sá­gi kul­tú­rát, fo­gyasz­tó­ként pedig ké­pe­sek lesz­nek tu­da­to­sabb, meg­fon­tol­tabb dön­té­se­ket hozni a jö­vő­ben.”

Számos tanulmány kiemeli a család szerepét a gyermekek pénzügyi edukációjával kapcsolatban. Ha ezt lefordítjuk a hétköznapokra, akkor érezhető, hogy szülőként komoly felelősségünk lehet abban, hogy gyermekeink milyen módon viszonyulnak a családi pénzügyekhez, hogyan kezelik önálló bevételeiket vagy zsebpénzüket.

A nagyi valószínűleg már a 6 évesnek is papírpénzt dug a kezébe locsolás után piros tojás helyett, és a nagypapa is fagyira ad és nem fagyit. De mi lesz azzal a pénzzel?

Ha a lurkó kinéz magának egy költséges ajándékot, a szülők sokszor jutalmazási rendszert építenek egy ilyen helyzetre: “minden ötös után kapsz valamennyi pénzt, és karácsonyra kiegészítjük neked, hogy megvehesd magadnak a vágyott ajándékot.”  De vajon tud-e spórolni egy kiskamasz? Sokan kezdenek középiskolásként nyári munkákat végezni, de mi lesz a bevétellel? Lehet, hogy az a megkeresésekor rögvest el is tűnik?

Ha az ember fiatalon, gyerekként nem ta­nul­ meg bánni a pénz­zel, nem ta­nul­ja meg be­osz­ta­ni, hi­szen azzal van tele a tévé, hogy a hi­ány­zó pénz hi­te­lek­kel pó­tol­ha­tó, akkor felnőttkorában meggyűlhet a baja a pénzügyi tervezéssel.

 

Hogyan tudunk szülőként segíteni gyermekeinknek 3 és 10 éves koruk között? 

  1. A gyerekek akár már 3 éves korban elkezdenek számolni, ezt a készségüket ugyanakkor még alsó tagozatos korukban is fejlesztik, gyakorolják. Ahhoz, hogy a számolással összekapcsolódjon a pénz fogalma, érdemes az érméket is bevezetni a számolás gyakorlásába. Az ovisok a színük és méretük, a kisiskolások pedig az értékük alapján ismerkedhetnek és számolhatnak velük. 
  2. Költséges igényekre nyugodtan mondjunk nemet. A családi büdzsébe bizonyos gyermeki álmok nem mindig férnek bele, és ezt érdemes következetesen kommunikálni. Mindkét szó roppant fontos: következetesen és kommunikálni. Már egy kisiskolás is megértheti, hogy “azért nem tudom megvenni neked, mert…”
  3. A számok írásának és a műveletek megismerésének idején elkezdhetjük támogatni a gyerekek gyűjtését. A nagyszülők, rokonok ajándékait, a napi vagy heti zsebpénzt félre lehet tenni például a jól ismert kutyás perselybe. Az első időszakban segítsünk nekik elérhető célt is találni hozzá. Ne jutalomként adjuk a költőpénzt, a külső motiváció helyett érdemes a belsőt támogatni. Nagyobbaknál, 8-10 éves kor körül a perselyt felválthatja egy számla.
  4. 8-9 éves korra ideális esetben a matematikai alapműveleteket már magabiztosan végzi egy gyermek, így ez megfelelő időpont arra, hogy bevonjuk őket a családi pénzügyi tervezésbe. Megtanulhatják, hogy mi a rezsiköltség, mennyibe kerül egy hétvégi nagybevásárlás, mi az, ami nélkülözhetetlen a család számára, és mi az, ami nélkül adott esetben el lehet lenni hosszú ideig. 

 

A pénzügyi tudatosság alakítása 10 éves kor felett

Tíz-tizenegy évesen a gyerekek már általában használják az internetet, ebből adódóan a rájuk leselkedő lehetséges veszélyek száma (beleértve a pénzügyi csapdákat) is nő. A kritikai gondolkodás fejlesztése a netes világ térhódításával egyébként is kiemelten fontos feladat, de az iskolák gyakran nem fektetnek erre hangsúlyt, így az ezzel kapcsolatos szituációk kezelése természetesen a szülő felelőssége is.

A pénzügyi tudatosság területén ebben a korban érdemes preventív (megelőző) jelleggel eljárnunk. Meséljünk olyan pénzügyi folyamatokról, tényezőkről, amelyek még nincsenek jelen a gyerekek életében, avassuk be őket a pénz kezelésébe, természetesen az ő nyelvükön. Így tőlünk hallanak először hiteles információkat, ahelyett, hogy a neten találkoznának esetleges félrevezetésekkel. Például a bankkártyákról, azok használatáról, funkcióiról, illetve a hitelkártyákról, annak előnyeiről és veszélyeiről. Mielőtt ebbe belevágunk, lehet, hogy nekünk is tájékozódnunk kell a kérdésben, de a naprakészség a pénzügyek területén minden életkorban hasznos dolog. Bevásárlás alatt beszélgethetünk velük arról, hogy mi az a túlfogyasztás, hogyan eshetünk a reklámok csapdájába és vásárolhatunk meg méregdrágán felesleges termékeket. A kortársak befolyásának növekedésével egyébként is égető problémává válhatnak ezek a behatások ebben a korban.

A kiskamaszok önállósodásával érdemes bevezetni az ár-érték arány fogalmát, és a közös vásárlások alkalmával világossá tenni, hogy milyen termékek esetén érdemes márkahűnek lenni, mi az, amit jól meg kell nézni egy árun vagy csomagoláson, mi az, amiért hajlandóak lehetünk többet költeni, és mi az, amiben szinte mindegy, hogy melyik árkategóriát választjuk. Az ár ugyanis nem mindig a legmeghatározóbb tényező vásárláskor, és nem minden esetben egyenesen arányos a minőséggel.

Ha külföldre utazunk, egy kiskamasznak már beszélhetünk a különböző pénznemekről, elvihetjük őket a pénzváltóba is. Az utazás alatt azt is kiszámolhatjuk közösen, hogy mennyibe kerül forintban az áhított ajándéktárgy.

A tízes éveik közepén már nagy eséllyel megjelenik a nyári munka is. A munkáért bér jár, amelynek kezelése – megtakarítása vagy épp azonnali elköltése – nem velünkszületett tudás. Ebben a korban már a saját bankkártyát is bevezethetjük a gyerekek életébe, hogy mielőbb megtanulják, hogy akkor is pénzről beszélünk, amikor nincsen tényleges pénzmozgás. A tribeZ kártya tökéletes megoldás lehet, ha a pénzügyi tudatosságra nevelés mellett a zsebpénzkezelés, a megtakarítás és a feladatokért kapott jutalom is fontos a család számára.


tribeZ team
A TribeZ érintéses kártya kibocsátója a DiPocket UAB a Mastercard International engedélye alapján. DiPocket UAB | Upės str. 23, 08128 Vilnius, Litvánia | contact@dipocket.org Engedéllyel rendelkező Elektronikuspénz Kibocsátó a Litván Nemzeti Bank felügyeletében (#75).